Browsing: REVLON

Makeup

Lipglossကိုအသံုးမျပဳဖူးတဲ့သူကအမ်ားႀကီးမရွိေလာက္ဘူးေနာ္? Listickတစ္ခုတည္းနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းအေရာင္ေလးက ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ေလးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ထိေတြ႕ခ်င္စရာေကာင္းတဲ့…