Browsing: eyebrowspencil (မ်က္ခံုးေမႊးခဲတံ)

Makeup

လြယ္ကူစြာေရး ဆြဲႏိုင္ေသာ ဇင္ေယာ္ေတာင္မ်က္ခံုးပံု ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။ 1.မ်က္ခံုး…

Makeup

အားလံုးနဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ခဲဆြဲတံ၀ယ္ထားသလား? သင့္ေတာ္ဆံုးအေျခခံခဲဆြဲနည္းကိုမွတ္သားထားပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သဘာ၀ခဲဆြဲနည္းေလး! မ်က္ခံုးေမႊးကမ်က္ႏွာတြင္အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ခံုးေမႊးခဲဆြဲပံုကိုလိုက္ၿပီးမ်က္ႏွာအေနအထားမွာလဲေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။…