Browsing: ဆံပင္အေခြတစ္၀က္စည္းနည္း

Hairstyle

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ 1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။ ေရွ႕ဆံပင္တစ္ဝက္ကိုစည္းပါမယ္။…