ခရမ္းေရာင္ smokey eye ျခယ္နည္း။

0

ဆန္းျပားျပီး လြယ္ကူေသာ Smokey eye ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကုိသံုးပါမယ္။
ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အမဲေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္းတြင္ V ပံုစံ ျခယ္ပါမယ္။
အမဲေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္းတြင္ V ပံုစံ ျခယ္ပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ ခဲတံကိုသံုးပါမယ္။

ခဲတံကို မ်က္လံုုးေအာက္စက္တြင္ ဆိုးပါမယ္။
ခဲတံကို မ်က္လံုုးေအာက္စက္တြင္ ဆိုးပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ eyeliner ကိုသံုးပါမယ္။
Eyeliner ကို အေပၚသို႔ေထာင္တက္ျပီးအစြန္းပိုင္းကို ပါးပါးေလးျဖစ္ေအာင္ဆိုးပါမယ္။
Eyeliner ကို အေပၚသို႔ေထာင္တက္ျပီးအစြန္းပိုင္းကို ပါးပါးေလးျဖစ္ေအာင္ဆိုးပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ smokey eye ျခယ္နည္း။

Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Description
made from refined neon,mica powder .a shadow platte with vivid,shimmery colors .long lasting eye shadows.adds depth and dimension to the eyes .make your eyes look more attractive .package includes 28 eyes.
★Price
$10.99
Eyeliner waterproof TWist up the Volume purple
★Product name
Eyeliner waterproof TWist up the Volume purple