ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးရသည့္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရံုးသြားရံုးျပန္ အလြယ္တကူမိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းေသာဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးအေနာက္သို႔စု၍ယူပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ေနာက္သို႔စု၍ ပို႔ထားေသာဆံပင္မ်ားကိုလိမ္၍ အေပၚသို႔လိပ္သြင္းၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။

<

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။


မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎