ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

0

ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကို အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

စည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားအားလံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ က်န္ရွိေနသာဆံပင္ကို ရစ္ေခြ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

အေပၚဆံသားေပၚတြင္ဒုတ္ေခ်ာင္းထိုး၍ေဘးတစ္ဖက္စီမွ ဆံပင္ကိုယူ၍ထိုး ထားေသာဒုတ္ေခ်ာင္းေပၚတြင္တင္ၿပီး က်စ္္ဆံၿမီးက်စ္သြားပါမည္။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

ဆံၿမီးက်စ္ထားေသာဆံပင္မွဒုတ္ေခ်ာင္းကိုဆဲြနုတ္ပါမည္။

ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

က်စ္ထားေသာဆံ၏အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္တြင္လွပေသာပန္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။

ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။
ဆန္းျပားေသာသံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး။


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎