ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိေစမည့္ လွပ၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး ေလးကိုဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးထဲမွအေပၚတစ္လႊာကိုယူ၍ ပံုတြင္ညပထားသည့္အတိုင္း စည္းပါမည္။

ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး
ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲကာ တစ္ခုစီကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ဖြပါမည္။

ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး
ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး
ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး
ဖဲျပားပံုက်စ္ဆံၿမွီး

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္

မိမိႏွစ္သက္ရာပန္းပြင့္ေလးျဖင့္အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္
က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ခုစီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အ၀ိုင္းေခြေလးလုပ္ကာ ကလစ္ထိုးပါမည္


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎