ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမတို႔အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားေရာက္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစမည့္ လွပရိုးရွင္းေသာ ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုးေလးကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဘးေစာင္းပံုဆံထံုးလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ေအာက္တြင္အနည္းငယ္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ၿပီး တစ္ဖက္ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အနည္းငယ္ဖြ၍ ပန္းပြင့္ပံုလုပ္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးနဲ႔အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ပန္းပြင့္ပံုေဘးတေစာင္းဆံထံုး


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎