သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္း၍ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ ရႏိုင္ေသာ သစ္ဆန္းေသာက်စ္ဆံၿမွီး ဆံပင္ပံုစံေလးကိုဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။

သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အနည္းငယ္ဆီဖြပါမည္။

သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္၍ ဖြၿပီးေသာဆံပင္မ်ားကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။

သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး

သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး
သစ္ဆန္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎