ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေနာက္သို႔ယူ၍ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို အေပၚသို႔လိပ္တင္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးကာ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။

ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ေနာက္တြဲက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎