ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေနာက္တြဲဖန္စီဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ႏွင့္ညာေဘးတစ္ဖက္ဆီက ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေနာက္သို႔ပို႔ၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး

ခ်ထားေသာဆံပင္၏ တစ္ဖတ္ဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေခြလုပ္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး

ေအာက္မွက်န္ရွိေနသည့္ဆံပင္ကိုယူကာ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေပၚသို႔လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accssories ေလးမ်ားၿဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး

ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး
ေနာက္တြဲ ဖန္စီဆံထံုး