စိမ္းျပာေရာင္ eye shadow

0

အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရံုႏွင့္ လြယ္လင့္တကူ ျခယ္သႏုိင္ေသာ စိမ္းျပာေရာင္ eye shadow ျခယ္ပံုျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

shadow မျခယ္မွီ။

shadow ကုိစုတ္တံျဖင့္ယူျပၤး မ်က္ခြံအေပၚပိုင္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာအေရာင္ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

shadow ကုိ အညိဳေရာင္ႏွင့္ အညိဳရင့္ေရာင္ ႏွစ္မ်ိဳးစပ္၍ မ်က္ခြံအေပၚပိုင္းကုိစုတ္တံျဖင့္ ျခယ္ေပးပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ eye shadow ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ eye shadow ကို အသံုးျပဳပါမည္။

shadow ကုိ မ်က္ရစ္တ၀ုိက္တြင္သာ စုတ္တံျဖင့္ ျခယ္ေပးပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

shadow ကုိမ်က္လံုးေအာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ shadow ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ shadow ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

ခဲတံျဖင့္ မ်က္လံုးအတြင္းပိုင္းတြင္ဆိုးပါ။
ခဲတံအမဲကို အသံုးျပဳပါမည္။
ခဲတံအမဲကို အသံုးျပဳပါမည္။

eye liner ဆြဲပါမည္။
eye liner ဆြဲပါမည္။

စိမ္းျပာေရာင္ eye shadow
စိမ္းျပာေရာင္ eye shadow

KATE designing eyebrow N EX-5
★Product name
KATE designing eyebrow N EX-5
mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Price
7,550Ks
Maybelline HyperSharp Liner
★Product name
Maybelline HyperSharp Liner


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎