ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ား ႏွင့္လိုက္ဖက္မႈရွိေစသည့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပန္းပြင့္ပံုက်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ပံုစံေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ့ဘက္ညာဘက္ေဘးနားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဖြပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ဖြထားေသာဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေပၚသို႔ျပန္ေခြ၍ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး၍ ပန္းပြင့္ပံုလုပ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး