ပြဲတက္ဆံပင္စတိုင္

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းေသာဆံပင္ေကာက္နည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စီယူၿပီး ဖြာကာေနာက္ကို လွန္၍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။္
ဆံပင္တစ္၀က္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္ယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အေခြလုပ္ပါမည္။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။

အေခြလုပ္၍က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကို ေကာက္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေကာက္ပါ။
ဆံပင္ကိုေကာက္ပါ။
ဆံပင္ကိုေကာက္ပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Accessories ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါ။

ပြဲတက္ဆံပင္စတိုင္
ပြဲတက္ဆံပင္စတိုင္
ပြဲတက္ဆံပင္စတိုင္