မိုးျပာေရာင္ Smokey eye ျခယ္နည္း။

0

Cuttie ေလးမ်ားတြက္လန္းဆန္းတတ္ၾကြၿပီး အသြင္ဆန္းဆန္းေပၚေစမယ့္ Smokey eye ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိိုမ်က္ရိုးေပၚတြင္ျခယ္ပါမယ္။
အညိဳေရာင္ Eyeshadow ကိိုမ်က္ရိုးေပၚတြင္ျခယ္ပါမယ္။

မိုးျပာေရာင္ Eyeshadow ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျခယ္ပါမယ္။
မိုးျပာေရာင္ Eyeshadow ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျခယ္ပါမယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထပ္ျခယ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထပ္ျခယ္ပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးပါမယ္။
Eyeliner ဆိုးပါမယ္။

မိုးျပာေရာင္ Smokey eye ျခယ္နည္း။
မိုးျပာေရာင္ Smokey eye ျခယ္နည္း။

C18_mistine Brows Secret Compact Eyebrow EB1
★Product name
Mistine Brows’Secret Compact Eyebrow
★Price
7,550Ks
C30_Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Price
$14.99


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎