ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာကိုယူ၍တစ္၀က္စည္းပါမည္။
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း

လိမ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေခြပါမည္။
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း

ေက်ာက္ကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း

ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္အလွ တစ္၀က္စည္းနည္း