အေခြပတ္ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ား သြားေရာက္သည့္အခါရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔ ျမန္မာဆန္ဆန္ ေက်ာ့ရွင္းလွပေစၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အေခြပတ္ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဘယ္နဲ႔ညာမွဆံပင္အနည္းဆီကိုယူ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အလိပ္ေလးလုပ္ပါမည္။
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး
အေခြပတ္ဆံထံုး