ဖန္စီဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ား သြားေရာက္မည့္ ပ်ိဴေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီးစတိုင္က်လွပေစမည့္ ဖန္စီဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အေပၚတစ္လႊာယူ၍ စည္းပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လိပ္သြင္း၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

လိမ္ထားသည့္ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဖြ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

ေအာက္ဘက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္လိပ္တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားႏွင့္အလွဆင္ပါ။
ဖန္စီဆံထံုး

ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး
ဖန္စီဆံထံုး