ခုေခတ္စားေနတဲ့ Naked 2 Eyeshadow ေလးနဲ႔ Smokey eye ျခယ္နည္း။

0

ခ်စ္ညီမေလးမ်ားတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျခယ္ႏိုင္တဲ့ Smokey eye ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မျခယ္မွီပံု။

Naked 2 eyeshadow platte ေလးသံုးပါမယ္။<

Naked 2 platte ထဲက Pistol ကို သံုးပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက Pistol ကို မ်က္ခြံအျပင္ဘက္တြင္ ရင့္ရင့္ျခယ္ၿပီး အတြင္းပိုင္းကို ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျခယ္ပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက Pistol ကို သံုးပါမယ္။

Naked 2 platte ထဲက blackout ကို သံုးပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက blackout ကို မ်က္ခြံအျပင္ဘက္တြင္ ရင့္ရင့္ျခယ္ပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက blackout ကို သံုးပါမယ္။

Naked 2 platte ထဲက chopper ကို သံုးပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက chopper ကို မ်က္ခြံအလယ္တြင္ လိုက္ထည့္ပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက chopper ကို သံုးပါမယ္။

Naked 2 platte ထဲက bootycall ကို သံုးပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက bootycall ကို မ်က္ခမ္းအစပ္တြင္ ထည့္ပါမယ္။
Naked 2 platte ထဲက bootycall ကို သံုးပါမယ္။

ခုေခတ္စားေနတဲ့ Naked 2 Eyeshadow ေလးနဲ႔ Smokey eye ျခယ္နည္း။
ခုေခတ္စားေနတဲ့ Naked 2 Eyeshadow ေလးနဲ႔ Smokey eye ျခယ္နည္း။

NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette
★Price
$ 54


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎