ႏွုတ္ခမ္းနီအေရာင္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

ခ်စ္ Sis ေလးမ်ားတြက္ ႏွုတ္ခမ္းနီအေရာင္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေစမည့္ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မဆြဲမွီပံု။

Eyeshadow လိေမၼာ္ေရာင္သံုးပါမယ္။
လိေမၼာ္ေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအစပ္သို႔ အနည္းငယ္ ထည့္ပါမယ္။
Eyeshadow လိေမၼာ္ေရာင္သံုးပါမယ္။

Eyeshadow ပန္းဆီေရာင္ သံုးပါမယ္။
Eyeshadow ကုိ မ်က္ခြံအလယ္သို႔ အနည္းငယ္ထည့္ပါမယ္။
Eyeshadow ပန္းဆီေရာင္ သံုးပါမယ္။

အနက္ေရာင္ eyeshadow သံုးပါမယ္။
အနက္ေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအစြန္သို႔ ထည့္ပါမယ္။
အနက္ေရာင္ eyeshadow သံုးပါမယ္။

mblog070_05


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎