အေျခခံ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း

0

မိတ္ကပ္(foundation)လိမ္းျခယ္ရာတြင္ အဆင့္ဆင့္လိမ္းျခယ္ျခင္းသည္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္း အေရးေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ဖံုးကြယ္ေပးေသာေၾကာင့္ ပ်ိဳပ်ိဳေမေမမ်ား အားလံုးအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

မလိမ္းမွီ

moisture or ႏို႕ရည္ အသံုးျပဳပါမည္။
moisture or ႏို႕ရည္ အသံုးျပဳပါမည္။

Foundation ကုိ အစက္ခ်ျပီး ေဖာ့ျဖင့္ ညီညာစြာလိမ္းေပးပါ။
NYX  foundation ကုိအသံုးျပဳပါမည္။
NYX  foundation ကုိအသံုးျပဳပါမည္။
mblog064_03.3

မ်က္ႏွာတြင္ အဆီျပန္ျခင္း ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ powder ပုတ္ပါမည္။
powder ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
powder ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

Two way မိတ္ကပ္ကုိ ယူျပီး မ်က္ႏွာတြင္ ညီညာစြာ လိမ္းေပးပါ။
two way ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

အေျခခံ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎