ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔၏ဆံပင္ကို ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေသာပ်ိဳေမတို႕အတြက္ အားလပ္ရက္အျပင္သို႔ထြက္သည့္အခါ မိမိတို႔၏ခ်စ္စရာအလွကို ပိုမိုေပၚလြင္ေအာင္ ေဘးတေစာင္းဆံပင္ အလိမ္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ျဖန္႔ခ်၍ ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမည္။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားသည့္ ဆံပင္၏ ညာဘက္ျခမ္းကိုစည္းပါမည္။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္၏ပထမတစ္လႊာကို ယူ၍စည္းထားေသာဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္၏ ဒုတိယတစ္လႊာကို ယူ၍လိမ္ၿပီ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုျပန္ပတ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

ပတ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ကလစ္ထိုးေပးပါ။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း

ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းအလိမ္ ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း