ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားနဲ႔ဆံထံုးထံုးရသည္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ မိမိဆံပင္ျဖင့္သာကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး ျမန္မာဆန္ဆန္ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႔ စတိုင္က်လွပေစသည့္ ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ ေဘးတေစာင္းစည္းပါမည္။
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဘးတြင္အနည္းငယ္ခြဲပါမည္။
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိပ္တံေလးအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ လိပ္တင္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

ေဘးတြင္အနည္းငယ္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး

ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း ခရုေခြဆံထံုး