ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္တတ္ေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ စတိုင္က်လွပေစမည့္ ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍စည္းထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ႏွင့္ေပါင္းၿပီ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း