အျပာရင့္ smokey eye shadow

0

ဆန္းဆန္းေလးကုိမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ လွပဆန္းသစ္ေသာ အျပာရင့္ smokey eye shadow ျခယ္ပံုျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

shadow မျခယ္မွီ။

ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိယူၿပီးမ်က္လံုးေတာင့္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ျခယ္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိယူၿပီးမ်ကလံုးေတာင့္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ျခယ္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိယူၿပီးမ်က္လံုးေတာင့္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ျခယ္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိယူၿပီးမ်က္လံုးေတာင့္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ျခယ္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကိုယူၿပီး မ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ပါ။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

မ်က္လံုးေအာက္ကုိ ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတိုင္း အညိဳေရာင္ျခယ္ျပီး မ်က္လံုးအတြင္းပိုင္းတြင္ အျပာေရာင္ျခယ္ပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ျခယ္ပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ျခယ္ပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ျခယ္ပါ။

Eye liner ဆြဲပါမည္။
Eye liner ဆြဲပါမည္။

အျပာရင့္ smokey eye shadow


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎