မရမ္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

ပ်ိဳေမမ်ားတြက္ လြယ္္ကူေသာ Eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မဆြဲမွီပံု။

mblog054_02
ေအာက္ခံကို အညိုနွင့္ အညိဳရင့္ေရာင္ ျခယ္ပါမယ္။
အညိုႏွင့္ အညိဳ ရင့္ေရာင္ သံုးပါမယ္။
အညိုႏွင့္ အညိဳ ရင့္ေရာင္ သံုးပါမယ္။

မရမ္းေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။
မရမ္းေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
မရမ္းေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။

. ေငြေရာင္အမႈန္ သံုးပါမယ္။
ေငြေရာင္ eyeshadow အမႈန္ကို မ်က္ခြံအေပၚလိုက္ထည့္ပါမယ္။
. ေငြေရာင္အမႈန္ သံုးပါမယ္။

မရမ္းရင့္ေရာင္ Eyeshadow ျခယ္နည္း။


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎