ႏွာတံေဖာ္နည္း

0

ႏွာတံ ေဖာ္နည္း မသိေသးေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆြဲပံုဆြဲနည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ products ကုိ အသံုးျပဳလို႕ ရပါသည္။
Mistine အညိဳေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္

.ႏွာတ ံမေဖာ္မွီ

ႏွာတံကုိ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း စုတ္တံျဖင့္ ေဖာ္ပါမည္။
.ႏွာတံေဖာ္ ပါမည္။

ႏွာတံေဖာ္ထားေသာ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ အတံုးလုိက္ အထစ္လုိက္ မျဖစ္ေစရန္ စုတ္တံျဖင့္ လုိက္ ေျဖ /ေျခ ပါ။
. ေျခ,ေျဖ ပါမည္။

.ႏွာေခါင္းေဘးတြင္လည္းျခယ္ပါမည္။

ႏွာရိုးကုိ ျမင္သာထင္ရွားေစရန္ high light ဆြဲပါမည္။
high light ဆြဲပါမည္။
high light ဆြဲပါမည္။
high light ဆြဲပါမည္။

ေဖာ္ထားေသာ ႏွာရိုး သဘာ၀အတိုင္း ရရွိေစရင္ ေပါင္ဒါ ပုတ္ပါမည္။
 ေပါင္ဒါ ဖို႕ပါမည္။
 ေပါင္ဒါ ဖို႕ပါမည္။

ႏွာတံေဖာ္နည္း


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎