အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

0

ဆံထံုးပံုစံ လွလွေလး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ ဆံထံုးေလး နဲ႔မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

သားေရကြင္း ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ေအာက္မွဆံပင္အားလံုးကိုထည္႔ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

ပံုတင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို အလိမ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ရွိ သားေရကြင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီး ညာဘက္ရွိလိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ရစ္ပတ္၍ ဆံထံုးပံုစျပဳလုပ္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ဖန္စီဆံထံုး