ကိုးရီးယားစတိုင္ မ်က္ခံုးေမႊး ဆြဲနည္း

0

လူၾကီးလူငယ္မေရြး ဆြဲလုိ႕ရေသာ ရိုးရွင္းျပီး လွပေသာ ကိုးရီးယားစတိုင္ မ်က္ခံုးေမႊး ဆြဲနည္းကို အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

Mistine eye brow

မ်က္ခံုးမဆြဲမွီ။

စုတ္တံျဖင့္ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အရာ ေပးပါမည္။
အရာေပးပါမည္။
အရာေပးပါမည္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း စုတ္တံျဖင့္ လုိက္ျဖည့္ေပးပါ။
အရာဆြဲျပီးေသာၾကားတြင္ လိုက္ျဖည့္ပါ။

.ျပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎