အျပစ္အနာအဆာဖံုးနည္း

0

မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အစက္ေျပာက္မ်ား ၀က္္ျခံမ်ား မ်က္ကြင္းညိဳေသာ ပ်ိဳေမမ်ား အားလံုးအတြက္ လိမ္းပံုလိမ္းနည္း အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား။
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား။
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား။

မ်က္ႏွာတစ္္ျခမ္းအား မလိမ္းေသမီွ။

မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတုိင္း concealer ျဖင့္လိမ္းျပီး တုိ႕ပတ္ႏွင့္ ညင္သာစြာပုတ္ပါ။
မ်က္ကြင္းညိဳလွ်င္ concealer ျဖင့္ဖံုးေပးပါ။
မ်က္ကြင္းညိဳလွ်င္ concealer ျဖင့္ဖံုးေပးပါ။
မ်က္ကြင္းညိဳလွ်င္ concealer ျဖင့္ဖံုးေပးပါ။

အမဲစက္မ်ားကို concealer ျဖင့္ဖံုးျပီး တို႔ပတ္ျဖင့္ ဖို႔ပါ။
အမဲစက္ concealer ျဖင့္ဖံုးပါ။
အမဲစက္ concealer ျဖင့္ဖံုးပါ။

foundation ကုိ မ်က္ႏွာျပင္တြင္အစက္ခ်ျပီး တို႕ပတ္ျဖင့္ ညင္သာစြာ လိမ္းေပးပါ။
Foundation လိမ္းပါမည္။
Foundation လိမ္းပါမည္။
Foundation လိမ္းပါမည္။

မ်က္ႏွာကိုတို႕ပတ္ျဖင့္ ပုတ္ျပီး မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ပံုတြင္ျပထားသည္႕အတိုင္း ပုတ္ပါ။
 ေပါင္ဒါပုတ္ပါမည္။
 ေပါင္ဒါပုတ္ပါမည္။

.ျပီးျပည္႕စံုသြားပါျပီ။

MAYBELLINE PURE CONCEALER MINERAL 02
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား။
NYX stay matte foundation SMF05
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား။
REVLON extra moisturizing face powder
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား။


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎