အေျခခံ အညိဳေရာင္ eye shadow ျခယ္နည္း

0

ပ်ဳိေမမ်ားအားလံုးႏွင့္ လုိက္ဖက္ေသာ အေျခခံ အညိဳေရာင္ eye shadow ျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

mblog035_01.1
mblog035_01.2

eye shadow မလိမ္းမီွ။

ပံုတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကို စုတ္တံျဖင့္ ယူျပီး မ်က္ခြံတစ္၀ုိက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
.ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
.ျပထားေသာ အေရာင္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပုံတြင္ျပထားေသာ အေရာင္ကုိစုတ္တံျဖင့္ယူျပီး မ်က္ခြံေအာက္မွ တျဖည္းျဖည္း အေပၚသို႕ ျခယ္ေပးပါ။
Eye shadow no 1 ကုိအသံုးျပဳပါမည္။
Eye shadow no 1 ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

Shadow no 2 ကိုယူျပီး မ်က္ခြံေတာင့္ တြင္ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။
shadow no 2 ကုိအသံုးျပဳပါမည္။
shadow no 2 ကုိအသံုးျပဳပါမည္။

Shadow no 3 ကိုယူျပီး မ်က္ခြံေတာင့္တြင္ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါ။
shadow no 3 ကုိယူပါမည္။
shadow no 3 ကုိယူပါမည္။
mblog035_06.3

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း shadow no 3 ကုိ ယူျပီး စုတ္တံျဖင့္ ေျပျပစ္ေအာင္မ်က္ခြံအေပၚပုိင္းတြင္ ျခယ္ေပးပါ။
shadow no 3ကုိယူပါမည္။
shadow no 3ကုိယူပါမည္။
shadow no 3ကုိယူပါမည္။

မ်က္လံုးေအာက္တြင္ အညိဳေရာင္ျခယ္ျပီး အမဲေရာင္ခဲတံျဖင့္ ဆြဲေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ျခယ္ပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ျခယ္ပါမည္။

.ျပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

Mistine Brows’Secret Compact Eyebrow
Mistine Brows'Secret Compact Eyebrow
L.A. COLORS 16 color eyeshadow palette 74203 Smokin
L.A. COLORS 16 color eyeshadow palette 74203 Smokin


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎