ပါးနီ ျခယ္နည္း

0

ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ပါးနီျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္။

shu uemura ပါးနီကို အသံုးျပဳပါမည္။

ပါးနီမလိမ္းမီွ။

ပါးနီကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း စုတ္တံျဖင့္ ျခယ္ပါမည္။
ပါးနီစတင္လိမ္းပါမည္။

ပါးနီကို စုတ္တံျဖင့္ ပါးရိုးတေလွ်ာက္တြင္ ျခယ္ေပးပါ။
ပါးရိုးတေလွ်ာက္ ျခယ္ပါမည္။

စုတ္တံျဖင့္ ပါးရိုးမွပါးလယ္သို႕ V shape ပံုစံ ျခယ္ေပးပါ။
V shape ပံုစံ ျခယ္ေပးပါ။
V shape ပံုစံ ျခယ္ေပးပါ။

စုတ္တံျဖင့္ ညီညာေျပျပစ္ေသာ ပါးနီရရွိေစရန္ ေျဖေပးပါ။
 ေျခ,ေျဖ ေပးပါ။
 ေျခ,ေျဖ ေပးပါ။

ပါးနီ ျခယ္နည္း


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎