မ်က္ခံုး ေသးေသး ဆြဲနည္း

0

ပ်ဳိေမေလးမ်ား အတြက္ မ်က္ခံုးေသးေသး ဆြဲနည္း ကုိ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေပး လိုက္ေပးပါတယ္။

အညိဳေရာင္ ခဲတံကုိ အသုံးျပဳပါမည္။

မ်က္ခံုးကုိ ခဲတံ ျဖင့္ လိုင္းေဖာ္ပါမည္။
လိုင္းေဖာ္ ပါမည္။

မ်က္ခံုး လိုင္း ေဖာ္ထားေသာ အထဲတြင္ လုိက္ျဖည့္ပါ။
ခဲတံ ျဖင့္ လုိက္ျဖည့္ပါ။

မ်က္ခံုးျခစ္တံ ျဖင့္ ညီညာမႈ ရိွေစရန္ မ်က္ခံုးတြင္ ျခစ္ပါ။
.ျခစ္တံ ျဖင့္ ျခစ္ပါ။

.ျပီးျပည့္စံု သြားပါျပီ။
.ျပီးျပည့္စံု သြားပါျပီ။
.ျပီးျပည့္စံု သြားပါျပီ။

Shiseido Inter Grade Eyebrow Pencil BR641
Shiseido Inter Grade Eyebrow Pencil BR641.


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎