ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဖဲျပားပံုဆံထံုးေလး ကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ဆံပင္အားလံုး ကို စုၿပီး အျမင့္တစ္၀က္ စည္းေပးပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အလယ္မွ တစ္၀က္ခြဲပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ကာၿပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ကာၿပီး ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္ အနည္းငယ္ ကို အေပၚသို႔ ထည့္ေပးပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

အေပၚသို႔ ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး

ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး
ခ်စ္စဖြယ္ ဖဲျပားပံုဆံထံုး