ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးနည္း

0

တင့္တယ္ လွပ မဟာဆန္ ေသာ ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးနည္းကို ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုး အတြက္ တင္ျပေပးထားပါသည္။

ႏႈတ္ခမ္း အား သန္႕ရွင္း ေအာင္ ထားပါ။
.ႏႈတ္ခမ္းနီ မဆိုးမီပံု။

ညီညာ လွပ ေသာ ႏႈတ္ခမ္းေလး ရရိွရန္ အတြက္ လိုင္းေဖာ္ပါမည္။
လုိင္းေဖာ္ပါမည္။
လုိင္းေဖာ္ပါမည္။

ႏႈတ္ခမ္းအားလိုင္းဆြဲ ျပီးေနာက္ ႏူတ္ခမ္းနီကို ႏူတ္ခမ္းတြင္ လုိက္ျဖည္႔ပါ။
လုိက္ျဖည္႔ပါမည္။

.ျပီးျပည္႕စံုသြား ပါျပီ။
.ျပီးျပည္႕စံုသြား ပါျပီ။

LUNASCL CREAMY MATTE CRAYON LIPS EX02
★Product name
Kanebo LUNASOL CREAMY MATTE CRAYON LIPS EX02
★Description
ကာလာမ်ိဳးစံု ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ အစိုဓာတ္ ကိုခံစားရရွိေစပါမည္။သတ္မွတ္ထားေသာေရာင္စံု မလိႈင္(creamy)နႈတ္ခမ္းနီသည္ နႈတ္ခမ္းတြင္ဆိုးလိုက္ေသာအခါ အေရာင္ထြက္အားေကာင္းပါသည္
★Price
$28
★To Buy
PARKSON in Downtown
https://www.facebook.com/pages/Parkson-FMI/345777792212193


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎