ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

0

ပြဲတက္ မ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင္႔ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမတို႕ အတြက္ Beauty Salon သြားစရာမလိုပဲ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏႈိင္ေသာ လွပသည္႔ႏွင္းဆီပန္းပံု ဆံထံုးပံုေလ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေနာက္သို႔ျဖန္႔ခ်ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ႏွစ္ဘက္ခြဲ၍ ဘယ္မွညာကို ယူၿပီးအလိမ္က်စ္ပါ။
ဘယ္မွ ညာကိုယူၿပီး ညာဘက္ရွိဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ေပါင္းၿပီး အလိမ္က်စ္ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

အလိမ္က်စ္ၿမွီး အဆံုးတြင္ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ႏွစ္ဘက္ခြဲ၍ ဘယ္မွညာကို ယူၿပီးအလိမ္က်စ္ပါ။
ဘယ္မွ ညာကိုယူၿပီး ညာဘက္ရွိဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ေပါင္းၿပီး အလိမ္က်စ္ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

အလိမ္က်စ္ထားေသာ က်စ္ၿမွီးႏွစ္ေခ်ာင္းကို စု၍သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

က်စ္ၿမွီးႏွစ္ေခ်ာင္း အလယ္တြင္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ေနာက္မွဆံပင္အား လံုးကိုစုခ်ည္ၿပီး လိပ္ထည္႔ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

ဆံထံုးအေပၚပိုင္းမွ ႏွင္းဆီပန္းႏွင့္အလွဆင္ပါ။
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး

ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး
ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ဆံထံုး