5 Minutes No Foundation

0

အခ်ိန္ (၅) မိနစ္ေလာက္ပဲေပးၿပီး Foundation မသံုးပဲ လွလွေလးျဖစ္ေအာင္
ျပင္ၾကည့္မယ္ေနာ္….ဒီးဒီက အခုျပင္ျပမွာဆိုေတာ့ ခ်စ္တို႔လည္း ဒီးဒီနဲ႔အတူတူ
လုိက္ျပင္ၾကည့္ေနာ္….