အာလူးနဲ႔ အသားအရည္ေလးထိန္းသိမ္းရေအာင္

0

အသားအရည္ေလးကို တင္းတင္းၾကည္ၾကည္ေလးျဖစ္ေအာင္
သဘာ၀ကစၥည္းေလးျဖစ္တဲ့ အာလူးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းရေအာင္….

အာလူးကိုယူပါမယ္။

အာလူးကိုယူပါမယ္။

ႏူးေနေအာင္ျပဳတ္ေပးပါ။

ၿပီးရင္ပ်ားရည္ေလးနဲ႔ေရာေမႊၿပီး မ်က္ႏွာမွာလိမ္းေပးေနာ္။

၁၅ မိနစ္ေလာက္ထားၿပီးရင္ေတာ့ မ်က္ႏွာေလးသစ္ေပးလို႔ရၿပီေနာ္။