တစ္ျခမ္းက်စ္အလွစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြအတြက္ အျမဲအသစ္အဆန္းေတြပဲတင္ဆက္ေပးေနလို႔ ႀကိဳက္တယ္ဆို like & share လုပ္ေပးဖို႔လည္းမေမ့နဲ႔ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကိုယူ၍အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲ၍က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေဘးအစြန္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုျပန္ပူးက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးဆံပင္ယူ၍ဆက္က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚတြင္က်စ္ဆံၿမီွးကိုကပ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းကပ္၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။