ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ထပ္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကိုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။