ဆံပင္ေစးကပ္မႈေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကမယ္!

0

အျပင္သြားခါနီးမွ ဆံပင္ေတြ ေစးကပ္ေနလု႔ိ စိတ္ညစ္ေနရင္ အခုျပထားသလို
နည္းလမ္းေလးနဲ႔လုပ္ၾကည့္ပါေနာ္။

Hair Spray ေလးနဲ႔ ေပါင္ဒါေလးကိုအသံုးျပဳမယ္ေနာ္။

Hair Spray ေလးကို ဆံပင္ေပၚျဖန္းၿပီးတာနဲ႔ ေပါင္ဒါေလးျဖဴးၿပီး ဖြေပးလုိက္ပါေနာ္။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေစးကပ္ေနတဲ့ဆံပင္ေလးေတြက ပြပြေလးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။