နႏြင္းေလးနဲ႔ Face Mask ျပဳလုပ္ရေအာင္

0

အိမ္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေလးနဲ႔တင္ Face Mask ေလးကို Dolly နဲ႔အတူတူ
ျပဳလုပ္ၾကရေအာင္ေနာ္။