က်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူၿပီးစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။