ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွဆံပင္တစ္၀က္္ကိုခ်န္ၿပီး ထပ္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ထိုး၍ Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။