လူသိမခံခ်င္တဲ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုကို ဖြင့္ေျပာလာတဲ့ မင္းေသြးခန္႔

0

ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ မင္းေသြးခန္႔တစ္ေယာက္ရဲ႕
လူသိမခံခ်င္တဲ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေလးက ဘာျဖစ္မလဲ??