ထသြားထလာ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစည္းလို႔ရမယ့္ ဆံပင္ပံုစံေလးကို K က တင္ဆက္ေပးပါမယ္…

ေဘးမွဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

အလယ္နားက ေန ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီးစည္းလုိက္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခဲြပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။