ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းပံုေလးမ်ားကို သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္ဝက္ကိုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပထမဆံပင္တြင္ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။