ယိုးဒယားေနာက္တဲြ အထပ္ဆံထံုး

0

ေလ့လာေနသူေတြ အဆင္ေျပ ေစဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးတင္ဆက္ ေပးထားလို႔ လိုက္ထုံးႀကည့္ေနာ္။

နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို စည္းပါ။

1.ေရွ႕ဆံပင္ကို ဆက္လုပ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကိုေနာက္သို႔ပို႔၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လုပ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပထမစည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အ ေပၚသို႔လိမ္တင္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ပါ။

အ ေပၚသို႔လိမ္တင္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ဆက္လိမ္သြားပါ။

အကုန္ဆက္လုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။