Thingyan’s Boy

0

သႀကၤန္နားနီးလာၿပီဆိုေတာ့ အားလံုးမွာ ကိုယ္စီကိုယ္စီ သႀကၤန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့
ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ရွိၾကမွာပဲေနာ္…
Dolly ေလးရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေလးလို သနားစရာေလးေတြမ်ား
ရွိခဲ့ၾကဖူးလား?