ပု၀ါေလးနဲ႔အလွစည္းမည္

0

အရမ္းလည္းလြယ္ကူေတာ့ ျပန္လုပ္ရအဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

အေပၚဆံပင္ကိုလွန္ၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္အလွစည္းမည္။

ေအာက္ဆံပင္ကိုအကုန္စုစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

ပ၀ါယူကာစည္းပါ။


2.ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။